Kategori: Annat

En GPS-jacka till barnen?

I en undersökning gjord av en svensk dagstidning visade det sig att nästan 40% av läsarna skulle kunna tänka sig att köpa en GPS-jacka till sina barn. Men det rådde delade meningar om GPS-jackan....