Så får företaget använda profilkläder

Profilkläder är ett samlingsnamn för kläder som används av anställda på ett företag. Men det finns en del regler som gäller för att detta ska vara skattefria förmåner för de anställda. Många tror att det räcker med att trycka en loga på plagget för att det ska räknas som profilplagg och därmed vara något som företaget kan ta som en kostnad och därefter skänka till de anställda. Men så enkelt är det inte. Sedan 2009 finns tydliga regler som Skatteverket presenterat gällande dessa plagg.

För det första måste vissa krav vara uppfyllda:

  • I tjänsten

Det ska vara plagg som är har som funktion att användas i tjänsten. Målet är alltså att plaggen främst ska användas på den arbetsplats där arbetstagaren befinner sig.

  • Anpassade för tjänsten

En person som jobbar som badvakt kan därmed inte generellt få en dunjacka. Då är det tydligt att plagget är mer en förmån än något som ska användas i tjänsten.

  • Obligatoriskt

Det ska även vara obligatoriskt att den anställde använder dessa plagg i tjänsten. Det måste då inte vara varje dag men om det är en begränsad period bör det finnas tydliga instruktioner om detta.

  • Tydlig reklam

Logga, företagsnamn eller liknande måste vara tydligt. Detta för att man lätt ska se att dessa reklamplagg skiljer sig från vanliga klädesplagg. Någon tveksamhet att det handlar om kläder med reklam ska alltså inte finnas. Plagget ska vara en del av en företagsprofilering och därmed vara en del av den kommunikation och marknadsföring som sker av själva företaget. I och med att profiltrycket måste synas går det inte att hävda att underkläder är profilplagg.

Arbetskläder?

När det kommer till kläder som tydligt hamnar inom kategorin ”Arbetskläder” gäller inte ovan nämnda regler. Att snickare behöver speciella snickarbyxor är en självklarhet och därmed finns inte heller kravet på att logotyp eller liknande måste finnas. Men i dessa fall har plaggen en mycket tydlig funktion. I denna kategori finns även uniformer och liknande.

Är det däremot arbetskläder som ”även kan lämpa sig för privat bruk” måste logotyp finnas.

Fakta taget från det Stockholmsbaserade företaget Profilkläder.nu.

Du gillar kanske också...